Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is verweven in ons DNA. De zorg voor onze medewerkers staat voor Schenk Recycling als familiebedrijf bovenaan; onze medewerkers maken immers het verschil. Onze kerntaak is metalen, papier en plastic geschikt maken als secundaire grondstof voor verdere recycling. Wij zijn een bedrijf dat heel bewust keuzes maakt die zowel efficiënt als ecologisch zijn. Zo wordt er aan de ene kant gebruik gemaakt van nieuwe technieken en moderne machines, die milieuvriendelijker zijn en grondstoffen sparen. En aan de andere kant is het nieuwe bedrijfspand een oud gebouw, dat na een grondige verbouwing een tweede leven kreeg.

Wij willen een betrouwbare recyclingpartner zijn, de continuïteit van ons bedrijf borgen en met onze bedrijfsvoering bijdragen aan duurzaamheid. Wij zien het als onze plicht om ontbossing en het onttrekken van olie en andere grondstoffen uit de aarde te reduceren. Wij kiezen voor een duurzame maatschappij met een circulaire economie, waarbij efficiënte en betaalbare oplossingen worden geboden voor een toekomstbestendige planeet.

Circulaire economie

In het Rijks brede programma Circulaire Economie: ‘Nederland Circulair in 2050’ schetst het kabinet hoe de economie omgebogen kan worden naar een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050. De circulaire economie biedt een antwoord om veel efficiënter om te gaan met grondstoffen. Het gaat om een economie die voorziet in behoeften zonder onaanvaardbare milieudruk en zonder uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Zowel technische, sociale en systeeminnovaties zullen moeten worden doorgevoerd.

In deze transitie naar een circulaire economie wil Schenk Recycling een sleutelfiguur zijn. Dit doen we door op een mensgerichte manier bedrijven en particulieren te inspireren om grondstoffen zoveel mogelijk te recyclen. Door onze kennis en middelen te alliëren met andere bedrijven uit allerlei sectoren die onze visie delen. En door met behulp van nieuwe technieken, steeds meer grondstoffen uit afval te scheiden.

Positieve impact

Wij bouwen aan langdurige relaties met onze klanten en medewerkers en sponsoren diverse sportclubs in de regio. Zo proberen wij een positieve impact te hebben op onze direct omgeving. Wij willen van steeds grotere waarde zijn voor onze klanten, medewerkers en de maatschappij en blijven bedrijfskeuzes maken die zowel efficiënt als ecologisch zijn. Recycling is onze expertise. Onze passie.

Prijs aanvragen
Metalen
Prijs aanvragen
Papier
Prijs aanvragen
Plastic
Prijs aanvragen
Containerservice
Whatsapp
WhatsApp