MVO

Wij zijn een betrouwbare recyclingpartner en dragen met onze bedrijfsvoering bij aan een toekomstbestendige planeet.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is verweven in ons DNA. Onze kerntaak is afval zoals plastic, papier en metalen geschikt maken als secundaire grondstof voor verdere recycling. Wij zijn een bedrijf dat heel bewust keuzes maakt die zowel efficiënt als ecologisch zijn. Zo wordt er aan de ene kant gebruik gemaakt van nieuwe technieken en moderne machines, die milieuvriendelijker zijn en grondstoffen sparen. En aan de andere kant is het nieuwe bedrijfspand een oud gebouw, dat na een grondige verbouwing een tweede leven kreeg. Ook de zorg voor onze medewerkers is voor Schenk Recycling als familiebedrijf heel belangrijk; onze medewerkers maken immers het verschil.

Circulaire economie

Wij zien het als onze plicht om ontbossing en het onttrekken van olie en andere grondstoffen uit de aarde te reduceren. Wij kiezen voor een duurzame maatschappij met een circulaire economie, waarbij efficiënte en betaalbare oplossingen worden geboden voor een toekomstbestendige planeet.

Nederland Circulair in 2050

In het Rijks brede programma Circulaire Economie: ‘Nederland Circulair in 2050’ schetst het kabinet hoe de economie omgebogen kan worden naar een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050. De circulaire economie biedt een antwoord om veel efficiënter om te gaan met grondstoffen. Het gaat om een economie die voorziet in behoeften zonder onaanvaardbare milieudruk en zonder uitputting van natuurlijke bronnen. Zowel technische, sociale en systeeminnovaties zullen moeten worden doorgevoerd.

Steeds meer grondstoffen uit afval scheiden

In de transitie naar een circulaire economie wil Schenk Recycling een sleutelfiguur zijn. Dit doen we door op een mensgerichte manier bedrijven en particulieren te inspireren om grondstoffen zoveel mogelijk te recyclen. Door onze kennis en middelen te alliëren met andere bedrijven uit allerlei sectoren die onze visie delen. En door met behulp van nieuwe technieken, steeds meer grondstoffen uit afval te scheiden.

Contact
Openingstijden

Ma t/m vr
08.00 t/m 17.00 uur

Zaterdag
08.00 t/m 12.00 uur

Positieve impact

Wij bouwen aan langdurige relaties met onze klanten en medewerkers en sponsoren diverse sportclubs in de regio. Zo proberen wij een positieve impact te hebben op onze direct omgeving. Wij willen van steeds grotere waarde zijn voor onze klanten, medewerkers en de maatschappij en blijven bedrijfskeuzes maken die zowel efficiënt als ecologisch zijn. Recycling is onze passie en expertise.