Waarom recyclen

Er worden bergen afval weggegooid die eigenlijk goed hergebruikt kunnen worden. Met recycling besparen we grondstoffen en dragen we bij aan een toekomstbestendige planeet.

Waarom we allemaal moeten recyclen

"In de nieuwe wereld bestaat geen afval"

Waarom moeten we allemaal recyclen? Eigenlijk is het heel simpel. Recycling draagt bij aan een betere wereld; minder uitstoot van Co2, geen uitputting van fossiele brandstoffen en het behoud van bossen en natuur.

The Circle of Recycling

Recycling betekent het terugwinnen van grondstoffen uit afval en deze opnieuw gebruiken. Recycling is letterlijk een kringloop: van afval naar grondstoffen naar producten en weer rond. Deze Circle of Recycling levert een besparing van zowel grondstoffen als energie op. Een besparing van grondstoffen, omdat er geen nieuwe grondstoffen voor nieuwe producten gebruikt hoeven worden. Een energiebesparing, omdat de energie die bij recycling gebruikt wordt minder is dan dat bij de productie van nieuwe grondstoffen.
Lees meer over ons recyling-proces

Recyclen begint bij sorteren

Als bedrijf of particulier kunt u ook uw steentje bijdragen aan recycling. Recycling begint namelijk bij het sorteren van afval. Papier en plastic zijn hier de beste voorbeelden van. Papier en plastic, wat anders verbrand wordt, kan door goed sorteren hergebruikt worden. Zo dragen we samen bij aan een beter milieu!

Steeds meer grondstoffen uit afval

Afval verwerken is niet nieuw, wel de manier waarop. Zo kunnen met behulp van nieuwe technieken, steeds meer grondstoffen uit afval gescheiden worden. Ook op producten wordt steeds beter aangegeven wat wel en niet gerecycled kan worden. Verder is de manier hoe mensen met afval omgaan de laatste jaren verbeterd. We realiseren ons steeds meer dat voorraden van grondstoffen en energie niet oneindig zijn.

Contact
Openingstijden

Ma t/m vr
08.00 t/m 17.00 uur

Zaterdag
08.00 t/m 12.00 uur